Phần mềm miễn phí

Hướng dẫn sử dụng TMT- Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng


TMT - là 1 phần mềm miễn phí trong bộ phần mềm của KetcauSoft. Các tính năng chính:

- Hỗ trợ tra cứu xác định các hệ số tầm quan trọng của công trình, loại đất nền và gia tốc nền quy đổi trong tính toán động đất.

- Hỗ trợ tra cứu vùng gió, xác định điều kiện tính toán thành phần động của tải trọng gió.

- Hỗ trợ xác định các tải trọng đứng tác dụng lên công trình như:

          + Tĩnh tải hoàn thiện của sàn.

          + Tĩnh tải tường xây, vách kính lan can ...

          + Hoạt tải sàn.

- Hỗ trợ lưu file, xuất file pdf để sử dụng làm thuyết minh tính toán và sử dụng cho lần sau.

Dưới đây là video hướng dẫn sử dụng của phần mềm:

 

 

 

0397 306 689