Phần mềm tính toán

Hướng dẫn xuất file Access.mdb từ Safe v12


Bước 1: Click menu File > Export Model > Access.mdb File

Bước 2: Chọn các bảng cần thiết như trong hình dưới và click chọn Select Load Cases

Bước 3: Chọn các combo cần thiết cho thiết kế và chọn OK

0397 306 689