Phần mềm tính toán

Kiểm tra khả năng chịu lực cho tiết diện đơn lẻ


Hướng dẫn sử dụng chức năng Kiểm tra khả năng chịu lực cho tiết diện đơn lẻ trong phần mềm RCBc:
- Người dùng chọn vào mục công cụ và chọn phần kiểm tra xoắn như hình dưới đây

- Giao diện mô đun kiểm tra hiện lên, người dùng nhập thông số và bấm nút kiểm tra để xem kết quả:

- Để xuất thuyết minh chi tiết người dùng chọn vào biểu tượng Excel hoặc PDF như hình sau

0397 306 689