Phần mềm tính toán

Xuất dữ liệu từ SAP (tính móng)


Bước 1: Click menu File > Export > SAP2000 MS Access database.mdb File..

Bước 2: Chọn các bảng dữ liệu như hình dưới, hoặc bạn có thể chọn tất cả các bảng nếu không chắc chắn tuy nhiên việc xuất dữ liệu khi đó có thể mất khá nhiều thời gian. Lưu ý chọn tổ hợp cần xuất trong mục Select Load Cases 

 

0397 306 689