Phần mềm tính toán

Lỗi Cannot create ActiveX component


Lỗi bắt gặp khi bạn khởi động phần mềm của KetcauSoft

Nguyên nhân của lỗi này là do phần mềm không thể tương tác được với Excel để mở một số file dữ liệu bảng tra. Thường là do Excel bị lỗi hoặc các công cụ để tương tác với Excel chưa được cài đặt. Để khắc phục bạn tiến hành gỡ bỏ (uninstall) Microsoft Office và tiến hành cài lại Office.

0397 306 689