Phần mềm tính toán

Lỗi đọc file MDB


Trong một số trường hợp, phần mềm đọc file MDB không thành công và hiện thông báo về việc file MDB không đúng phiên bản. Nguyên nhân là Window không chứa sẵn công cụ cho phép đọc file MDB đối với phiên bản Etabs 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 hoặc các phiên bản mới hơn

Thông báo lỗi khi đọc file MDB

Để khắc phục, người dùng có thể download và cài đặt phần bổ trợ tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

Chọn đúng phiên bản Office mà bạn đang sử dụng (32bit hoặc 64bit)

 

0397 306 689