Có 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến phần mềm của KetcauSoft gặp lỗi khi xuất file Excel, đó là: (1) Do đặt tên cấu kiện hoặc tên tầng với các ký hiệu không phù hợp; và (2) Do một số AddIn trong Excel gây lỗi

1. Lỗi do đặt tên file, tên cấu kiện không phù hợp

Các phần mềm KetcauSoft sử dụng tên cấu kiện để đặt tên file khi xuất ra, ví dụ đối với phần mềm RCBc đó là tên của tầng; với các phần mềm RCC, PFD, KCS IFD đó là tên của cột hoặc móng v.v.. Do đó, khi người dùng đặt tên có các ký tự không phù hợp thì phần mềm sẽ thông báo lỗi do không thể tạo được file, thông báo lỗi thường như hình dưới

Các ký tự gây lỗi khi đặt tên file bao gồm: ~ " # % & * : < > ? / \ { | }, người dùng lưu ý không sử dụng các ký tự này khi đặt tên cho mặt bằng, cho cấu kiện cột, móng v.v...

2. Do một số AddIn trong Excel gây lỗi

Trong một số trường hợp, có một số AddIn trong Excel gây lỗi trong quá trình lưu file của các phần mềm KetcauSoft, trường hợp phổ biến là do FoxitReader PDF Creator COM Add-in. Thông báo lỗi khi xuất file Excel như hình phía dưới

Để khắc phục, người dùng mở phần mềm Excel, vào File > Option AddIn, trong phần Manage chọn COM Add-ins và click Go

Cửa sổ COM Add-Ins xuất hiện, bỏ không chọn mục FoxitReader PDF Creator COM Add-in như hình phía dưới sau đó click OK và thoát khỏi Excel

3. Lỗi do chế độ bảo mật của Excel

Cách khắc phục là đặt Trust Location cho thư mục C:\KetcauSoft, cách khai báo xem tại: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/excel-khai-bao-trust-locations