Phần mềm tính toán

Lỗi Etabs bị treo khi xuất MDB


Một số phiên bản Etabs bị lỗi xuất dữ liệu MDB mất rất nhiều thời gian, trong trường hợp đó bạn có thể thử cách bỏ chọn 2 bảng thường gây lỗi như hình dưới

0397 306 689