Phần mềm tính toán

Nhập tiết diện từ AutoCAD


Chức năng nhập tiết diện từ AutoCAD giúp cho người dùng dễ dàng kiểm tra các mặt cắt phức tạp như vách lõi thang máy v.v..

0397 306 689