Phản hồi phần mềm KetcauSoft


Người dùng có thể phản hồi về phần mềm của KetcauSoft trực tiếp tại group Người dùng phần mềm KetcauSoft: https://www.facebook.com/groups/306759843423613

 

Hoặc tiến hành các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Admin Panel trên website KetcauSoft.com

 

Bước 2: Vào mục Phản hồi phần mềm > Phản hồi của bạn

 

Bước 3: Nhập các thông tin như hướng dẫn dưới đây

Lưu ý: File và Hình ảnh là không bắt buộc, tuy nhiên bạn nên up dữ liệu và hình ảnh minh họa để KetcauSoft dễ dàng phát hiện và xử lý vấn đề

 

 

0397 306 689