Quản lý vật liệu


KetcauSoft cho phép người dùng thiết lập các loại vật liệu (thêm, bớt, hiệu chỉnh) để sử dụng cho các phần mềm tính toán cốt thép.

Để thiết lập vật liệu, người dùng truy cập phần mềm KCS MAT Manager bằng cách sử dụng menu Chạy phần mềm từ ứng dụng KCS Inside

Trong phần mềm KCS MAT Manager, người dùng có thể thêm - bớt các loại vật liệu, đồng thời có thể hiệu chỉnh các tính chất cơ bản của vật liệu như cường độ tính toán của bê tông, cường độ tính toán của cốt thép v.v..

Liên hệ hotline để được hỗ trợ

0397 306 689