Phần mềm vẽ

Quét chọn thông tin từ mặt bằng


Chức năng cho phép người dùng lấy thông tin về kích thước đài cọc, vị trí cột, vị trí cọc, giằng móng v.v.. bằng cách quét chọn trực tiếp từ mặt bằng móng

 

0397 306 689