Phần mềm miễn phí

Sao chép mặt bằng cột từ bản vẽ Kiến trúc


Chức năng cho phép người dùng sao chép mặt bằng cột từ bản vẽ Kiến trúc một cách nhanh chóng, đồng thời kiểm soát được kích thước và vị trí các cột. Chức năng có thể áp dụng cho mặt bằng Kiến trúc đã block hoặc XREF

0397 306 689