Phần mềm tính toán

So sánh tính toán khi vẽ xoay cột trong Etabs


Khi chúng ta vẽ cột với chế độ xoay trục tọa độ địa phương trong Etabs, phần mềm RCC có thể hiển thị sai trên mặt bằng do Etabs không xuất giá trị về góc xoay này. Tuy nhiên nội lực và kích thước tiết diện được xuất ra theo tọa độ địa phương, do đó kết quả tính toán không bị ảnh hưởng. Clip dưới đây là ví dụ so sánh kết quả tính toán trong 2 trường hợp để làm rõ điều này.

Các bạn có thể download file Etabs ví dụ để kiểm chứng tại địa chỉ: https://ketcausoft.com/tailieu/posts/vi-du-so-sanh-truong-hop-ve-xoay-cot

0397 306 689