Phần mềm tính toán

Sử dụng hệ số điều kiện làm việc của bê tông với cọc đóng hoặc ép nhồi


Mục 7.1.9 TCVN 10304-2014 có quy định: Khi tính cọc đóng hoặc ép nhồi, cọc khoan nhồi và barrette (trừ cọc - trụ và cọc khoan – thả) theo cường độ vật liệu, cường độ tính toán của bê tông phải nhân với hệ số điều kiện làm việc γcb = 0,85, kể đến việc đổ bê tông trong khoảng không gian chật hẹp của hố và ống vách.
Đối với cọc ép, do không được nhắc đến chính thức trong điều này của tiêu chuẩn, phần mềm PBC đưa ra tuỳ chọn cho người dùng tuỳ vào mục đích và quan điểm cá nhân khi tính toán sức chịu tải cọc.

0397 306 689