Phần mềm tính toán

Sự khác nhau khi tính toán vết nứt theo TCVN 5574-2018 và tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 (Nga)


Khi tính toán sự hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2018 và tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012, bề rộng vết nứt phụ thuộc vào ys - hệ số kể đến sự phân bố không đều biến dạng tương đối của cốt thép chịu kéo giữa các vết nứt theo công thức:

Trong đó 
- Theo TCVN 5574-2018, đoạn quy định về hệ số ys được trích dẫn như hình dưới đây:

Công thức (153) trong TCVN 5574-2018 như sau:
                                                               M > Mcrc

- Theo tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 bản gốc, đoạn quy định về hệ số ys được trích dẫn như hình dưới đây:


- Theo tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 bản dịch tiếng Anh, đoạn quy định về hệ số ys được trích dẫn như hình dưới đây:

Như vậy, theo SP 63.13330.2012, khi điều kiện (8.118) không thoả mãn thì hệ số ys cần được tính toán theo công thức (8.138).
Công thức (8.118) theo SP 63.13330.2012 như sau:

tương ứng với công thức (155) của TCVN 5574-2018.

Kết luận: Có sự khác nhau về cách lấy giá trị ys, theo TCVN 5574-2018 và bản gốc tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012. Sự khác nhau này có thể là do nhầm lẫn khi dịch của bộ phận biên soạn. Phần mềm RCBc vì thế cho người dùng lựa chọn phương pháp xác định ys, và người dùng nên sử dụng giá trị này theo SP 63

0397 306 689