Phần mềm tính toán

Tại sao kết quả tính toán rút gọn chỉ xuất giá trị của Combo1 ?


Kết quả tính toán rút gọn thông thường sẽ show ra trường hợp tổ hợp cho ra tiết diện thép lớp nhất. Trong trường hợp tất cả các tổ hợp cho ra kết quả diện tích cốt thép giống nhau thì phần mềm mặc định sẽ show kết quả của tổ hợp đầu tiên (Combo1 hoặc TH1 phụ thuộc tên người dùng đặt).

Kết quả diện tích cốt thép cho tất cả các tổ hợp giống nhau là do tiết diện cột lớn so với nội lực, nên kết quả tính ra được lấy theo hàm lượng cốt thép tối thiểu được thiết lập bởi người dùng.

Bạn có thể thử giảm tiết diện cột, lúc đó diện tích cốt thép sẽ > hàm lượng tối thiểu, lúc đó phần mềm sẽ xuất trường hợp tổ hợp nguy hiểm nhất (thường sẽ khác Combo1)

0397 306 689