Thay đổi lệnh tắt của KetcauSoft trong CAD


Để thay đổi lệnh tắt của KetcauSoft trong CAD, bạn hãy mở file KetcauSoft.lsp trong thư mục C:\KetcauSoft\AutoCAD_Menu

Các lệnh tắt là các ký tự nằm phía sau đoạn c: và trước 2 dấu ngoặc; ví dụ trong hình ảnh dưới thì tht là lệnh tắt cho lệnh đầy đủ tonghopthep , để thay đổi lệnh tắt thì bạn chỉ cần thay đổi các ký tự này thành ký tự mong muốn và lưu file lại. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại CAD

Xem thêm: Danh sách lệnh của KetcauSoft trong CAD để biết thêm về các lệnh và chức năng của chúng

0397 306 689