Phần mềm tính toán

Thiết lập mác thép cho cốt đai


Bài viết này hướng dẫn các thiết lập mác thép cho cốt đai trong phần mềm thiết kế cốt thép Dầm - RCBc

Để thiết lập mác thép cho cốt đai, người dùng click menu Thiết lập > Thiết lập thông số

Cửa số Thiết lập thông số như hình phía dưới xuất hiện cho phép người dùng lựa chọn mác cốt đai phù hợp với loại đường kính cốt đai sẽ sử dụng

0397 306 689