Phần mềm tính toán

Thiết lập tầng điển hình


Chức năng cho phép người dùng thiết lập tầng điển hình dành cho nhà có nhiều tầng giống nhau. Phần mềm sẽ tự động so sánh nội lực và tổng hợp thành mặt bằng điển hình có nội lực nguy hiểm nhất

0397 306 689