Phần mềm tính toán

Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết


Thể sử dụng chức năng này, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: click menu Khai báo > Địa Chất

Bước 2: Chọn mục Tính toán theo giá trị giả thiết, sau đó nhập các giả thiết về cường độ, mô dun biến dạng, trong lượng riêng của nền đất

Bước 3: click Hoàn thành để đóng cửa sổ

Sau khi thực hiện các bước trên, phần mềm sẽ sử dụng số liệu giả thiết để tính toán

0397 306 689