Phần mềm miễn phí

Tuỳ chọn gán Restraint cho điểm ở tầng Base


ETABS thường tự động gán Restraint cho các điểm nằm ở tầng Base. Khi mô hình cọc chúng ta cần gán lò xo (Spring) vào điểm mà không phải là Restraint, do vậy để tắt chức năng tự động gán Restraint của ETABS, trong cửa sổ của phần mềm ETA, người dùng Bật chức năng sau

Lưu ý, ở chế độ Bật, nút bấm sẽ có viền màu xanh, lúc này phần mềm sẽ bỏ Restraint cho các điểm nằm ở tầng Base, người dùng bấm vào nút này một lần nữa để Tắt, viền bo màu xanh ẩn đi, lúc này phần mềm sẽ không bỏ Restraint cho các điểm nằm ở tầng Base.

0397 306 689