Phần mềm miễn phí

Vẽ bảng thống kê mà không cần lưu và đọc file (chức năng Export)


Bạn có thể vẽ bảng thống kê mà không cần các thao tác lưu và đọc file.

Để thực hiện:

  • Trong phần mềm CTK bạn dùng menu File > Export hoặc tổ hợp phím Ctrl+E
  • Sau đó trong phần mềm CAD bạn sử dụng lệnh tắt ITK

0397 306 689