Phần mềm vẽ

Vẽ mặt bằng đài cọc


Dùng lệch VDC trong CAD để gọi bảng công cụ vẽ mặt bằng đài cọc.

Các thiết lập chính được thể hiện như hình ảnh phía dưới

Trong trường hợp vẽ đài cọc có cọc dạng lưới (hàng x cột) thì chúng ta có thêm phần thiết lập Số hàng và Số cột. Khi vẽ đài 1 cọc thì chúng ta nhập Số hàng = 1 và Số cột = 1

Điểm P1 trên sơ đồ thể hiện vị trí mà đài cọc sẽ được chèn trên CAD

Khi click vẽ, chúng ta sẽ move chuột sang CAD để chọn điểm chèn, chúng ta có thể click 1 điểm rồi Enter (hoặc chuột phải) để chọn chế độ 1 điểm chèn, hoặc click 2 điểm hoặc 3 điểm sau đó mới Enter để sử dụng chế độ 2 hoặc 3 điểm chèn. Chế độ 2 hoặc 3 điểm chèn cho phép chúng ta xác định góc xoay của đài cọc:

  • Click 1 điểm: phần mềm sẽ chèn đài cọc theo phương mặc định (như hình vẽ trên phần mềm) tại điểm đó
  • Click 2 điểm: phần mềm sẽ dùng điểm đầu tiên để làm điểm chèn, rồi dùng 2 điểm đó để xác định góc xoay
  • Click 3 điểm: phần mềm sẽ dùng điểm đầu tiên để làm điểm chèn, và dùng 2 điểm tiếp theo để xác định góc xoay

 

0397 306 689