Phần mềm tính toán

Xác định ảnh hưởng của uốn dọc


Bài viết giới thiệu lý thuyết tính toán xác định ảnh hưởng uốn dọc theo TCVN 5574:2018 được áp dụng trong phần mềm RCC

Bạn có thể download file excel ví dụ tính toántại đây: https://ketcausoft.com/tailieu/posts/vi-du-xac-dinh-anh-huong-uon-doc-khi-tinh-cau-kien-chiu-nen-lech-tam-theo-tcvn-5574-2018

 

0397 306 689