Phần mềm tính toán

Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính gió)


Để xuất dữ liệu về dạng dao động trong Etabs 2013 ~ 2017, các bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây

Bước 1:

Click vào menu: File Export ETABS Tables to Access (hoặc Display > Show tables)

Bước 2:

Click chuột phải vào dòng Tables, chọn Modify Options

Bước 3:

Trong mục Load Cases chọn Modal, trong mục Load Combinations chọn None

Bước 4:

Chọn bảng dữ liệu cần xuất là Diaphragm Center of Mass Displacements

Bước 5:

Click OK để Etabs tiến hành xuất dữ liệu

Trong bước 3, chúng ta cũng có thể chọn để xuất các trường hợp tổ hợp mong muốn, tránh trường hợp Etabs xuất hết tất cả kết quả của các trường hợp tải trọng và tổ hợp.

Khi xuất dữ liệu cho các phần mềm tính toán tải trọng gió WDL và phần mềm tính toán tải trọng động đất EQL, các bảng dữ liệu cần xuất được đề cập như hình dưới

0397 306 689