Phần mềm tính toán

Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel


Clip hướng dẫn cách tùy biến mẫu file Excel khi xuất dữ liệu, áp dụng cho tất cả các phần mềm KetcauSoft có xuất file Excel

 

0397 306 689