IFDe - Triển khai chi tiết Móng đơn

Chúng ta thường gặp những khó khăn cơ bản nhưng khó khắc phục khi triển khai chi tiết kết cấu một cách thủ công đó là:

  • Mất nhiều thời gian nếu vẽ lại từ đầu không dùng bản vẽ cũ, mẫu cũ
  • Mắc lỗi không khớp giữa các bản vẽ với nhau, giữa bản vẽ với bảng thống kê cốt thép khi copy mẫu cũ nhưng không sửa thông số

Thay vì mất thời gian tự vẽ các nét rời rạc, hoặc sẽ mắc các lỗi cơ bản như copy và quên edit số khi sử dụng bản vẽ cũ; phần mềm IFDe hỗ trợ người dùng nhanh chóng tạo bản vẽ chi tiết móng đơn chỉ bằng cách nhập các thông số và quan trọng là bản vẽ chính xác tuyệt đối về số liệu và bảng thống kê luôn luôn khớp với bản vẽ.

Bên cạnh đó phần mềm cũng hỗ trợ người dùng nhanh chóng vẽ mặt bằng móng đơn bằng cách nhập thông số và click vào điểm chọn.

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

Bản vẽ chi tiết móng

Bảng thống kê cốt thép

KCS IFDe - Triển khai chi tiết Móng đơn

KCS IFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Móng đơn - Cập nhật 21/02/2019

0397 306 689