KCS Etabs GEN - Phần mềm hỗ trợ Etabs

KCS Etabs GEN là phần mềm miễn phí, hỗ trợ người dùng sử dụng Etabs một cách dễ dàng hiệu quả hơn.

Người dùng có thể sử dụng ở 2 cấp độ:

Cấp độ đơn giản: Tạo format cho file một cách nhanh chóng, bao gồm :

  • Tạo trước lưới cột,
  • Tạo dữ liệu tầng;
  • Khai báo vật liệu
  • Khai báo tiết diện
  • Khai báo các trường hợp tải trọng

Cấp độ phức tạp: Tạo mô hình Etabs, bao gồm:

  • Tự nhận diện và khai báo tiết diện cột, vách, dầm
  • Tự tính toán và gán tải trọng tường
  • Tạo các Group cho các dầm với tên loại tường tương ứng để khi cần có thể chọn nhanh các dầm có cùng loại tường, phục vụ việc hiệu chỉnh tải trọng 

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Hình ảnh phần mềm

Hỗ trợ Etabs - Chuyển đổi file đời cao về phiên bản 9.7.4

Etabs - Nhập hệ lưới trục xiên từ CAD

Etabs - Nhập hệ lưới trục chữ nhật từ CAD

Etabs - Nhập dữ liệu tầng từ CAD - Trường hợp không có tầng hầm

Etabs - Nhập dữ liệu tầng từ CAD - Trường hợp có tầng hầm

Etabs - Thay đổi vật liệu cho các tầng

Etabs - Tạo file $ET và nhập mô hình vào Etabs

Etabs - Kiểm tra và sửa lỗi trước khi xuất mô hình

Etabs - Nhập mặt bẳng từ CAD - Vẽ cột

Etabs - Nhập mặt bằng từ CAD - Vẽ vách

Etabs - Tính toán tải trọng tường

Etabs - Nhập mặt bằng - Vẽ dầm

Etabs - Xuất mặt bằng từ CAD

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ tạo nhanh mô hình Etabs

Etabs GEN - Lưu thiết lập về tổ hợp và tải trọng

Etabs GEN - Khai báo chiều cao tường xây

Etabs GEN - Tính và gán tải trọng Sàn

Etabs GEN - Vẽ sàn

Hỗ trợ Etabs - Hiệu chỉnh vật liệu hoàn thiện

Etabs GEN - Sử dụng tải trọng tiêu chuẩn

Chuyển đổi UniformLoadSet từ Etabs sang SAFE

Etabs GEN - Xuất mô hình trực tiếp vào Etabs thông qua API

Etabs GEN - Thay đổi chiều cao tường

0397 306 689