KCS Plotter - In ấn tự động trong CAD

1. Giới thiệu

KCS_Plotter là phần mềm tự động in ấn hàng loạt các bản vẽ trong khung Model của AutoCad. KCS_Plotter nhận dạng các bản vẽ thông qua đối tượng LINE được định dạng sẵn (thông qua lệnh KL). Người dùng sau khi xác định các khung sẽ in, gọi lệnh KP để mở cửa số chọn các thông số: máy in, khổ giấy, nét in... 
KCS_Plotter đặc biệt phù hợp với việc sử dụng phần mềm giả lập máy in PDF: PDF Factory Pro

Mặc dù vẫn phải xác định vùng in bằng các đường LINE, nhưng phương thức này cung cấp cho chúng ta những lợi ích thấy rõ:

  • Chủ động chỉ định các vùng in và không in
  • Có thể sử dụng lệnh COPY để xác định các vùng in giống nhau
  • Chỉ cần xác định một lần cho nhiều lần in

Cách sử dụng:

  • Sử dụng lệnh KL để xác định các khung in
  • Sử dụng lệnh KP để in
  • Sử dụng lệnh KPP để in nhiều file CAD cùng một lúc
  • Sử dụng lệnh TBV để đổi tên TEXT được chọn sang layer KCS_TEXT_BANVE_TEN
  • Sử dụng lệnh SBV để đổi tên TEXT được chọn sang layer KCS_TEXT_BANVE_SO

 

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Hình ảnh phần mềm

KCS Plotter - Chức năng đánh số bản vẽ

KCS Ploter - Chức năng tạo danh sách bản vẽ

KCS Plotter - Chức năng in nhiều file cùng lúc

KCS Plotter - Cập nhật chức năng lựa chọn vùng in

KCS Plotter Huong dan su dung 20120910

KCS Plotter - Huong dan su dung

KCS Plotter - Tạo bảng thống kê cấu kiện

In tự động - In trong Layout

AutoCAD - Tự động đánh số bản vẽ

AutoCAD - Tự động đánh số bản vẽ

In tự động - Thay đổi thư tự in

KCS Plotter - Chế độ in theo block khung tên

IN TRONG NHIỀU BẢN VẼ - IN ẤN TỰ ĐỘNG TRONG CAD

KCS Plotter - Cập nhật chức năng in bằng DWG To PDF

0397 306 689