Structural Modelling - Triển khai kết cấu

Phần mềm cho phép dễ dàng mô hình kết cấu bê tông cốt thép trên mặt phẳng 2D thông qua việc click chuột và nhập thông số. Với mô hình thông số, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát thông tin về tiết diện cấu kiện. Bên cạnh đó, việc chỉnh sửa mô hình (ví dụ thay đổi khoảng cách trục) được cập nhật một cách tự động cho các đối tượng liên quan, đây là điểm khác biệt rất quan trọng so với việc quản lý bản vẽ 2D trong CAD thông thường. Khả năng tự cập nhật không chỉ giúp cho việc chỉnh sửa / thay đổi kết cấu trở nên nhanh chóng mà còn cực kỳ hiệu quả đối với việc sao chép sang các công trình tương tự.

Qua các thông tin mà người dùng nhập, phần mềm sẽ tự tạo file mặt bằng bằng kết cấu, mặt bằng móng, mặt bằng cột, và đặc biệt là có thể tự xử lý các giao cắt. Tên cấu kiện trên các mặt bằng kết cấu cũng được tự động đánh kèm kích thước dựa trên các thông tin đã nhập, giúp hạn chế sai sót cũng như dễ dàng kiểm soát kích thước cấu kiện.

Các sai sót được kiểm soát tốt hơn nhờ chức năng cho phép ghép mặt bằng Kiến trúc làm nền trên các mặt bằng Kết cấu.

KCS Structural Modelling tích hợp khả năng tự động tạo các file XREF và trích xuất các file mặt bằng hợp chuẩn, bao gồm khả năng tự động ghép khung tên, đặt tên và đánh số cho bản vẽ, đặt tên file v.v..

Không những thế, thông qua các thao tác đơn giản, người dùng có thể nhập cốt thép cho các cấu kiện để từ đó xuất ra các bản vẽ chi tiết (với điều kiện người dùng có bản quyền các phần mềm liên quan)

Một chức năng tham khảo (chưa hoàn thiện) của phần mềm là xuất mô hình sang file Etabs (version 18 trở lên) để từ đó có thể phân tích tính toán và thiết kế cốt thép.

KCS Structural Modelling là phần mềm miễn phí (trừ các chức năng xuất chi tiết cấu kiện).

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính

Mặt bằng cột

Thiết kế cốt thép dầm

Thiết kế cốt thép cột

Tự động ghép khung tên, đánh tên và số bản vẽ

Tạo thư mục XREF và các file CAD mặt bằng

KCS Structural Modelling - Phần mềm mô hình kết cấu

KCS Structural Modelling - P1 B1 Tạo file mới

KCS Structural Modelling - P1 B2 01 Lấy thông tin tầng và lưới trục

KCS Structural Modelling - P1 B2 02 Điều chỉnh chiều cao tầng

KCS Structural Modelling - P1 B3 Lấy thông tin mặt bằng Kiến trúc

KCS Structural Modelling - P1 B4 Lấy thông tin khung tên

KCS Structural Modelling - P2 B1 Vẽ cột

KCS Structural Modelling - P2 B2 01 Vẽ dầm

KCS Structural Modelling - P2 B2 02 Tùy chọn thể hiện DIM dầm

KCS Structural Modelling - P2 B3 Vẽ sàn

KCS Structural Modelling - P2 B4 Vẽ móng

KCS Structural Modelling - P3 B1 Đặt tên cột

KCS Structural Modelling - P3 B2 Đặt tên dầm

KCS Structural Modelling - P3 B3 Tạo ký hiệu cao độ Sàn

KCS Structural Modelling - P4 Xuất bản vẽ

KCS Structural Modelling - P5 Xuất mô hình 3D

0397 306 689