PBC - Tính toán sức chịu tải của Cọc

Với phần mềm PBC 2015, bạn sẽ dễ dàng tính toán được sức chịu tải của cọc theo các công thức khác nhau. Đặc biệt bạn có thể tính toán cho bao nhiêu loại cọc tùy ý, cho phép bạn có thể so sánh để sử dụng các loại cọc phù hợp.

Phần mềm cũng có chức năng cho phép bạn lựa chọn chiều sâu mũi cọc dựa trên sức chịu tải mục tiêu.

Phiên bản hiện tại hỗ trợ các loại cọc:

  • Cọc ép
  • Cọc khoan nhồi 
  • Cọc Barret các loại tiết diện: chữ I

PBC xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, với các công thức tính toán:

  • Công thức Nhật bản
  • Công thức SNIP (phương pháp tra bảng)
  • Công thức tính cho cọc chống

Sau khi tính toán, phần mềm hỗ trợ xuất file Excel để người dùng dễ dàng ghép vào phụ lục tính toán tổng thể

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính

Khai báo thông số SPT

Kết quả tính sức chịu tải

Kết quả xuất file Excel

PBC 2015 - Cập nhật ngày 16.11.2015

PBC 2015 - Cập nhật ngày 24/04/2019

0397 306 689