QuickC - Tiện ích tính nhanh của KetcauSoft

1. Giới thiệu

KCS QuickC là phần mềm miễn phí, chức năng tính toán nhanh cấu kiện Bê tông cốt thép:

  • Thiết kế cốt thép cho Tường vây sử dụng nội lực từ GEO5
  • Tính toán nhanh diện tích cốt thép dầm cho dầm đơn giản, dầm hai đầu ngàm, dầm công xôn v.v.. khi biết diện chịu tải
  • Tra hệ số khí động
  • Bảng tra cốt thép
  • Tra cứu thông số của vật liệu

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Hình ảnh phần mềm

Hình ảnh phần mềm

KCS QuickC - Modul kiểm tra tiết diện dầm thép

KCS QuickC 2022 - Modul tính vách hầm, vách bể ngầm

KCS QuickC 2022 - Mô dun tính tải trọng gió cho khung phẳng

0397 306 689