RCCd - Triển khai chi tiết Cột - Vách

Dầm và Cột-Vách là những công việc chiếm khối lượng nhiều nhất khi triển khai một bộ hồ sơ kết cấu; và dĩ nhiên khi cái gì đó chiếm khối lượng nhiều, chiếm thời gian nhiều thì cũng có khả năng sai sót nhiều. Bạn nghĩ sao nếu bạn sẽ hoàn thành bản vẽ cột của công trình chỉ trong một buổi làm việc, hoặc trong trường hợp đơn giản như nhà thấp tầng thì thời gian hoàn thành chỉ tính bằng khoảng 30 phút.

Phần mềm triển khai chi tiết Cột - Vách là một trong những công cụ mạnh nhất của KetcauSoft. Người dùng có thể dễ dàng triển khai chi tiết cột - vách chỉ bằng cách nhập thông số: như số lượng tầng là bao nhiêu, chiều cao tầng là bao nhiêu, cột kéo từ tầng nào đến tầng nào và cuối cùng là số lượng cốt thép của nó là bao nhiêu.

Và bản vẽ cũng như bảng thống kê sẽ được triển khai nhanh chóng sau đó. Đặc biệt hơn nữa, RCCd còn có chức năng tự động chia và bố cục bản vẽ, người dùng chỉ còn 2 nhiệm vụ "nặng nề" nhất là ghép khung tên và kiểm soát bản vẽ.

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

Thiết lập thông tin chung

Giao diện thiết kế cốt thép

Thiết lập cốt thép cho vách phẳng

Thiết lập trước khi vẽ trong CAD

Chi tiết cột

Chi tiết Vách

Bảng thống kê cốt thép

Vẽ thép cột - Điều chỉnh cao độ đỉnh cột

Vẽ thép Cột - Copy từ cột có sẵn

Vẽ thép Cột - Chức năng thêm tầng

Vẽ thép Cột - Chọn các cột để vẽ

Vẽ thép Cột - Nhập thông tin tầng từ CAD

Vẽ Cột Vách - Tạo ghi chú thép vách

Vẽ Cột Vách - Thống kê cốt thép cho nhiều tầng

Sửa lỗi vẽ thép cột khi tầng trên cùng thấp

0397 306 689