RCSc - Thiết kế cốt thép Sàn

Chức năng chính của RCSc là tính toán diện tích cốt thép cho sàn, từ đó kiểm tra khả năng chịu lực dựa trên cốt thép mà người dùng nhập. Nội lực được tự động đọc và tìm ra trường hợp tổ hợp nguy hiểm nhất dựa trên dữ liệu xuất ra từ SAFE, diện tích cốt thép và quy trình kiểm tra tuân thủ TCVN 5574 phiên bản mới nhất.

Ngoài việc kiểm tra cốt thép, RCSc là công cụ tuyệt vời cho phép người dùng xây dựng nhanh chóng mô hình cáp ứng lực trước trong phần mềm SAFE.

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

Cửa sổ thiết kế cốt thép

Xuất kết quả file Excel

RCSc - Hướng dẫn xuất dữ liệu từ phần mềm SAFE

RCSc - Chuyển cáp ứng suất trước từ AutoCAD sang SAFE

0397 306 689