SFD - Triển khai chi tiết Móng băng

Phần mềm KCS SFD được KetcauSoft phát triển và hoàn thành tháng 11/2012. Phần mềm có chức năng vẽ và thống kê cốt thép Móng Băng.

Phần mềm chạy trong AutoCAD thông qua lệnh VEMONGBANG (lệnh tắt mặc định: SFD). Giao diện phần mềm tương đối đơn giản. Người dùng cần nhập các thông số liên quan để mô tả kích thước hình học và thực hiện lệnh vẽ

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

KCS SFD - Cập nhật phần mềm vẽ và thống kê cốt thép móng băng

KCS SFD - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Móng Băng

Vẽ móng băng - Lấy chiều dài trên mặt bằng móng

Vẽ móng băng - Vẽ một lúc nhiều móng

Vẽ móng băng - Vẽ mặt cắt có giằng tường

0397 306 689