Cách giữ giá trị thuộc tính của block khi phá block thuộc tính trong AutoCAD

21/06/2023
4,748

Bài viết này đề cập đến cách giữ nguyên giá trị của block thuộc tính trong AutoCAD khi bị phá khối.

1. Vấn đề thường gặp

Khi ta gặp một block thuộc tính trong AutoCAD (thường gặp nhất là khung tên), việc phá block và thay đổi thông tin không đơn giản là dùng lệnh EXPLODE giống như phá vỡ các block thông thường, khi đó các thuộc tính có trong block thuộc tính được thiết lập trước đó sẽ bị thay đổi.

2. Cách giải quyết

Để giữ nguyên thuộc tính khi phá khối block thuộc tính, ta sử dụng lệnh BURST thay vì dùng lệnh EXPLODE, lúc đó, thuộc tính của block khi bị phá khối vẫn được giữ nguyên.

Sự khác nhau giữa 2 lệnh phá khối block khi gặp block thuộc tính:

  • Lần 1: Sử dụng lệnh EXPLODE
  • Lần 2: Sử dụng lệnh BURST


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 13/04/2024 là: 135,200,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 13/04/2024 là: 87,760,000 VNĐ