Cách khôi phục lại đối tượng bị xóa sau khi đã triển khai các chi tiết khác trong AutoCAD

05/07/2023
3,471

Bài viết này đề cập đến cách khôi phục đối tượng đã xóa trong AutoCAD mà không gây ảnh hưởng đến các đối tượng đã vẽ sau đó.

1. Vấn đề thường gặp

Trong khi triển khai bản vẽ, đôi lúc ta xóa 1 cấu kiện sau đó tiếp tục triển khai thêm những cấu kiện khác, lúc này đột nhiên ta cần sử dụng lại đối tượng đã xóa (dùng để so sánh hoặc copy vài chi tiết trong cấu kiện đã xóa), nếu dùng Ctrl + Z thì các cấu kiện triển khai sau khi xóa đối tượng đó sẽ bị mất.

2. Cách khắc phục

Để các cấu kiện triển khai sau đó không bị ảnh hưởng, ta dùng lệnh OOPS để khôi phục lại đối tượng đã bị xóa.

Lưu ý: Lệnh OOPS chỉ khôi phục lại đối tượng bị xóa gần nhất.


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 16/07/2024 là: 158,350,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 16/07/2024 là: 110,910,000 VNĐ