Etabs - Cài đặt số lượng mode dao động

09/03/2024
1,146

Cài đặt số lượng mode dao động tối đa trong ETABS các phiên bản khác nhau

Để cài đặt số lượng mode dao động tối đa trong ETABS chúng ta truy cập vào phần Model Case để điều chỉnh thông số. 

Đối với ETABS v18

Bạn vào mục Define -> Model Cases

Đối với các bản ETABS từ v19 trở lên

Bạn vào menu Define -> Load Cases 

- Chọn Model Case muốn điều chỉnh, click đúp chuột hoặc bấm vào nút Modify/Show Case và chỉnh lại số lượng mode dao động tại mục "Maximum Number of Modes" như trong ảnh dưới đây


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 19/05/2024 là: 144,650,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 19/05/2024 là: 97,210,000 VNĐ