Khắc phục lỗi kết nối ETABS API

27/12/2023
1,334

Khắc phục lỗi kết nối ETABS qua API

Một số phần mềm trong bộ phần mềm KetcauSoft có chức năng kết nối trực tiếp với ETABS thông qua API, trường hợp khi người dùng sử dụng chức năng kết nối trực tiếp này nhưng nhận được thông báo lỗi "Không thể kết nối với ETABS" chúng ta sẽ xử lý theo cách sau:

- Chạy ETABS với quyền Administrator
- Chạy KCS Inside hoặc phần mềm của KetcauSoft với quyền Administrator


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 13/04/2024 là: 135,200,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 13/04/2024 là: 87,760,000 VNĐ