Cách in fit Excel khi bị quá khổ giấy

02/07/2023
3,757

Bài viết này đề cập đến cách xử lý file Excel khi in bị vượt quá khổ giấy.

1. Vấn đề thường gặp

Trong 1 bảng Excel đã thiết lập số cột (tối thiểu về kích thước các cột) để có thể hiển thị trong 1 khổ giấy khi in ấn, việc tiếp tục thêm các cột sẽ khiến dữ liệu của bảng khi in ra bị vượt quá vùng in (trong 1 khổ giấy).

2. Cách khắc phục

Để toàn bộ nội dung của bảng được hiển thị đầy đủ trong 1 khổ giấy khi in, ta dùng chức năng Scale nội dung hiển thị:

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Page Layout, lựa chọn phần mở rộng của Scale to Fit.

Bước 2: Trong thư mục mở rộng, điều chỉnh kích thước hiển thị muốn thu nhỏ (tính bằng %) tại mục Adjust to.

Bước 3: Để kiểm tra nhanh, nhấn Print Preview và tùy chỉnh giá trị scale cho đến khi phù hợp.

Bước 4: Nhấn OK để lưu thiết lập.


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 18/06/2024 là: 153,700,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 18/06/2024 là: 106,260,000 VNĐ