Tra cứu hệ số khí động c bằng phần mềm KCS QuickC

14/11/2018
11,823

Từ tháng 11 năm 2018 bản cập nhật của KCS QuickC cho phép các bạn tra cứu hệ số khí động C của các sơ đồ phổ biến. Người dùng chỉ cần chọn sơ đồ và nhập các thông tin kích thước tương ứng, phần mềm sẽ nội suy và đưa ra kết quả hệ số khí động C theo TCVN 2737:1995

Chọn tab Tra hệ số khí động C, click vào hình ảnh sơ đồ để thay đổi sơ đồ kết cấu

Các sơ đồ được hỗ trợ sẵn trong phần mềm. Đây là các sơ đồ mà KetcauSoft cho là phổ biến, các bạn có thể đề xuất thêm bằng cách phản hồi trong nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 13/04/2024 là: 135,200,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 13/04/2024 là: 87,760,000 VNĐ