WDL - Quy ước về bề rộng đón gió

13/02/2020
2,983

Hình ảnh dưới đây cho thấy quy ước về bề rộng đón gió và ký hiệu tải trọng gió tác dụng lên mặt bằng trong phần mềm tính toán tải trọng gió WDL

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 16/07/2024 là: 158,350,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 16/07/2024 là: 110,910,000 VNĐ