𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐊𝐄𝐓𝐂𝐀𝐔𝐒𝐎𝐅𝐓 💥 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐔𝐏 𝟒𝟎%

23/03/2024
2,022

⏰ Từ ngày 𝟐𝟏/𝟎𝟑 - 𝟐𝟑/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒

📌 Link đăng ký : https://bom.so/ywP5JZ

═════════

🎁 Online 01 năm: 𝟏.𝟑𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃 (𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 03 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔)

🎁 Khóa cứng (USB) 03 năm: 𝟑.𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃 (𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 06 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔)

🎁 Online vĩnh viễn: 𝟏𝟏.𝟗𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃 (𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 01 𝑛𝑎̆𝑚)

❗️❗️ Lưu ý: Đơn giá chỉ áp dụng khi mua hình thức cá nhân

Cảm ơn tất cả các Kỹ Sư đã tin tưởng và lựa chọn KetcauSoft trong công tác Thiết kế kết cấu !

 

 

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 13/07/2024 là: 158,250,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 13/07/2024 là: 110,810,000 VNĐ

Trở về trang tin tức