💥MỪNG ĐẠI LỄ | 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐎𝐅𝐅 𝟐𝟎%💥

24/04/2024
2,103

KetcauSoft thông báo về chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ 30/5 - 1/5

⏰ Từ ngày 𝟐𝟒 /𝟎𝟒 -   𝟎𝟑 /𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒
📌 Link đăng ký : https://bom.so/1JG9sU
═════════
🎁 Online 01 năm - Tính toán: 𝟏.𝟐𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃
(𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 01 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔)

🎁 Online 01 năm - Triển khai: 𝟏.𝟐𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃
(𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 01 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔)

🎁 Online 01 năm - Full: 𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃
(𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 03 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔)

🎁 Khóa cứng (USB) 03 năm: 𝟑.𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃
(𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 06 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔)

🎁 Online vĩnh viễn: 𝟏𝟏.𝟗𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃
(𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑉𝐼𝑃 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 01 𝑛𝑎̆𝑚)

😍 Chúc các bạn có một kỳ nghỉ Lễ hạnh phúc bên gia đình !


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 17/06/2024 là: 153,700,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 17/06/2024 là: 106,260,000 VNĐ

Trở về trang tin tức