Cập nhật phần mềm IFDe, PFDe, RCS 2023

13/11/2023
1,257

Cập nhật phần mềm IFDe, PFDe, RCS 2023

KetcauSoft xin thông báo bản cập nhật các phần mềm IFDe, PFDe, RCS 2023 với các nội dung sau:
- IFDe: Phần mềm triển khai chi tiết móng đơn
  + Bổ sung tuỳ chọn điều chỉnh cao độ dầm móng
  + Chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo thiết lập chung tại KCS Inside
  + Link thông tin chi tiết phần mềm: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/ifde-trien-khai-chi-tiet-mong-don

- PFDe: Phần mềm triển khai chi tiết đài cọc
  + Fix lại một số lỗi đánh số hiệu thanh thép
  + Link thông tin chi tiết phần mềm: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/pfde-trien-khai-chi-tiet-dai-coc

- RCS 2023: Phần mềm triển khai cốt thép sàn phiên bản 2023
  + Bổ sung chức năng copy link thép nhiều vị trí trong bản vẽ
  + Bổ sung chức năng copy link thép sang bản vẽ khác
  + Link thông tin chi tiết phần mềm: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/rcs-trien-khai-cot-thep-san

- Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 Download

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 13/07/2024 là: 158,250,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 13/07/2024 là: 110,810,000 VNĐ

Trở về trang tin tức