Cập nhật phần mềm RCBc - Tính toán cốt thép dầm

05/11/2023
2,160

Cập nhật phần mềm RCBc - Tính toán cốt thép dầm

KetcauSoft xin thông báo bản cập nhật phần mềm tính toán cốt thép dầm RCBc. Bản cập nhật mới bổ sung thêm các chức năng sau:
- Xuất thuyết minh tính toán chi tiết cho mặt cắt dầm đơn lẻ
- Tính toán độ võng cho dầm công xôn
- Nâng cấp đồ hoạ, giảm giật lag với các mô hình lớn

- Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 Download


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 13/07/2024 là: 158,250,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 13/07/2024 là: 110,810,000 VNĐ

Trở về trang tin tức