Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 320
Chia sẻ trang này
CÁC ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ KHÁC

TIỆN ÍCH XUẤT TEXT TRONG AutoCAD SANG FILE Excel (*.xls)

Download

Chức năng:
- Xuất text trong Autocad sang file excel, phục cụ công tác thu thập số liệu tính toán công tác san nền, xuất dữ liệu có sẵn từ AutoCad sang excel ...

Hướng dẫn:
- Tạo đường dẫn cho thư mục Export Text trong AutoCad (Sử dụng lệnh OP, tab File, mục Support Search Path)
- Load lisp ExportText.lsp
- Sử dụng lệnh ept hoặc exporttext


BẢNG TRA DIỆN TÍCH CỐT THÉP

Download

Chức năng:
- Bảng excel phụ vụ tra cứu diện tích cốt thép


BẢNG TÍNH TỔNG CHIỀU DÀI THÉP CẤU TẠO (THÉP GIÁ) TRONG THỐNG KÊ THÉP SÀN

Download

Chức năng:
- Tính toán tổng chiều dài thép cấu tạo đỡ các thanh thép mũ trong chi tiết thép sàn, phục vụ thống kê.

Hướng dẫn:
- Nhập kích thước của ô bản, số lượng ô bản


MẪU HATCH VẬT LIỆU BÊ TÔNG TRONG AUTOCAD

Download

Chức năng:
- Cung cấp mẫu hatch của bê tông trong bảng vẽ AutoCad

Hướng dẫn:
- Copy file BETONG.pat vào thư mục Support trong thư mục cài đặt của AutoCad, khi sử dụng lệnh Hatch, tìm trong mục Custom

 
Chia sẻ trang này: