Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 234
Chia sẻ trang này
Lời cam kết của KetcauSoft đối với Khách hàng

KetcauSoft cam kết thực hiện các điều khoản sau đối với Khách hàng sử dụng phần mềm:

  • Update miễn phí: Sẽ luôn là update miễn phí dù phần mềm thay đổi phiên bản hoặc mức giá. Và KetcauSoft cũng thường xuyên tìm kiếm giải pháp để phần mềm ngày càng thân thiện.
  • Hỗ trợ Online: Khi công tác hỗ trợ qua email và điện thoại không đạt được hiệu quả, KetcauSoft sẽ hỗ trợ Online cho bạn thông qua phần mềm Ultraviewer khi bạn gặp khó khăn trong cài đặt hoặc sử dụng phần mềm. Với phần mềm Ultraviewer, KetcauSoft sẽ truy cập trực tiếp vào máy tính của bạn để tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi, hoặc hướng dẫn cho bạn những vấn đề cần thiết.
  • Kích hoạt lại CODE: Đối với hình thức sử dụng khóa mềm (CODE đăng ký) mỗi bộ CODE chỉ cài đặt được trên 01 máy tính tương ứng là các thông số phần cứng của máy tính đó. KetcauSoft sẽ hỗ trợ bằng cách kích hoạt lại CODE trong các trường hợp máy tính bị hỏng cần thay phần cứng hoặc thay đổi máy tính, số lần hỗ trợ là 01 lần. Để yêu cầu kích hoạt lại CODE bạn cần forward lại email mà KetcauSoft đã gửi CODE cho bạn, trong email cũng nêu rõ nguyên nhân và yêu cầu kích hoạt lại CODE. Gửi về địa chỉ email: vnketcausoft@gmail.com
  • Chứng nhận bản quyền: Các email gửi CODE từ KetcauSoft là chứng nhận cho bản quyền phần mềm của Khách hàng, và là căn cứu để thực hiện các cam kết đã nêu phía trên đây!

Xin gọi (024) 6260 2415 để được tư vấn

Lưu ý:

  • KetcauSoft không chịu trách nhiệm đối với các cá nhân không mua phần mềm thông qua kênh chính thức của KetcauSoft (xem hình thức thanh toán)
 
Chia sẻ trang này: