Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 235
Chia sẻ trang này
KCS QuickC - Phần mềm tính toán nhanh cấu kiện Bê tông cốt thép

1. GIỚI THIỆU

KCS QuickC là phần mềm tính toán nhanh cấu kiện Bê tông cốt thép:
  • Thiết kế cốt thép cho Tường vây sử dụng nội lực từ GEO5
  • Tính toán nhanh diện tích cốt thép dầm cho dầm đơn giản, dầm hai đầu ngàm, dầm công xôn v.v.. khi biết diện chịu tải
  • Tra cứu thông số của vật liệu
Tác giả: Hồ Việt Hùng
Thảo luận về phần mềm tại đây: Phần mềm KCS QuickC

2. CÁC PHIÊN BẢN

PHIÊN BẢN CHÍNH THỨC
Link Download Download (cập nhật 27.11.2017)
Giá thành Free
   

THÔNG TIN CẬP NHẬT

  • 27.11.2017 - Chức năng thiết kế cốt thép tường vây
  • 05.10.2013 - Bổ sung tính toán cốt kép, và chức năng tính toán đơn giản

 

3. HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

 

 
Chia sẻ trang này: